Eiere/Ansatte

Mathiesen - Atna AS eies i dag av Christian P. Mathiesen. Han tok over driften etter Erich Mathiesen i 1998.

Ansatte:
Chr. P. Mathiesen (daglig leder)

Tore Skjold (driftsleder skog)

Asgeir Murvold (skog- og utmarkskonsulent)

Roger Mellemstad (vedlikeholdsarbeider)

Kontakt:

E-post
Telefon
Mobil
ma.a@mathiesen-atna.no
(+47) 62 48 59 00
(+47) 994 13 415 / 915 60 561