Hytter og koier

På eiendommen finnes 22 hytter og koier som vi leier ut til jegere, fiskere el. frifluftsfolk. Noen av disse er allerede leid ut på åremålskontrakter.