Hopp til innhold

Eiere/Ansatte

Mathiesen - Atna AS eies i dag av Christian P. Mathiesen. Han tok over driften etter Erich Mathiesen i 1998.

Ansatte: 
Chr. P. Mathiesen (daglig leder)

Tore Skjold (driftsleder skog)

Rolf Johannes Enersen  (skog- og utmarkskonsulent)

Roger Mellemstad (vedlikeholdsarbeider)

Kontakt:

E-post: ma.a@mathiesen-atna.no
Telefon: (+47) 907 489 42 / 915 60 561

Share on Facebook