Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

Jakt

Elgjakt

Det leies ut totalt 13 elgterreng med varierende størrelse. Terrengene i Stor-Elvdal kommune ligger i Atneosen og Atndalen Utmarksområder og Sollia Viltstellområde. I Sør-Fron kommune ligger terrenget Vassbulia. Kvotene innen jaktfeltene varierer fra år til år og ut fra jaktfeltets areal, beliggenhet og årlig forventet produksjon. Det finnes alt fra rene skogsterreng til terreng opp mot fjellet.

- beskrivelse av terrengene
Innenfor Atneosen utmarksområde, øst for Glomma, og Atndalen utmarksområde, vest for Glomma, er eiendommen inndelt i totalt 8 godt jaktarronderte terreng hovedsakelig i høydelaget 300-800 moh. Det finnes noen topper på over 1000 moh. Dette er typiske skogsterreng med både gran- og furuskog samt myrområder.

I Sollia viltstellområde, lengst nordvest i kommunen, er det 4 relativt store, godt arronderte, terreng i høydelaget 500-1000 moh., samt et større høyfjellsterreng beliggende mellom 800 og 1200 moh. Høgfjellsterrenget er lite kupert med slake, hellende åssider, som domineres av fjellbjørk og store områder med vier.

I Sør-Fron kommune har vi terrenget Vassbulia, beliggende fra 700 -1100 moh. i et svakt hellende terreng fra sjøkanten av Atnsjøen og vestover mot snaufjellet. Arealet domineres av fjellfuruskog med urskogpreg, store og små myrer og fjellbjørkeskog.

- priser
Vi opererer med 2-pris system, der det betales inn en grunnpris på kr. 4.500-5.000,- pr fellingsrett på forhånd. Etter felling betales en pris pr. kg. Kiloprisen er differensiert i forhold til slaktevekten på dyret, der uttak av små dyr premieres prismessig. Gjennomsnittsprisen vil være ca. 92,- pr. kg inkl. mva. Leie av husvære kommer i tillegg.

- tilrettelagte opplegg/guiding
Det kan tilbys ulike former for tilrettelagt elgjakt. Her kan det være som gjestejeger hos et etablert jaktlag eller et eget opplegg for en gruppe gjester med guiding og andre tilbud. Jakten vil foregå med postering, løshundjakt og smyg. Slakting og utfrakting av felte dyr tar vi oss av med mindre det ytres ønske om annet. Kontakt oss for et konkret tilbud i forhold til dine ønsker.

bilde

bilde

bilde

bilde

Villreinjakt

Vi selger kort på villreinjakt i 3 forskjellige villreinområder, Rondane Sør, Rondane Nord og Sølnkletten. Kvotene varierer fra år til år, basert på tellinger og beregnet produksjon. 

For 2024 er totalprisen inkl. mva:

Type dyr Pris i kr. inkl. mva
Fri bukk/fritt dyr kr. 21.000,-
Fritt dyr under 50 kg kr. 9.844,-
Fri bukk under 50 kg kr. 9.844,-
Kalv kr. 3.200,-

- tilrettelagte opplegg / guiding
Det kan tilbys tilrettelagt reinsjakt. Her kan det være alt fra 1 guide pr. jeger til 1 kjentmann for en gruppe jegere. Slakting og utfrakting av felte dyr tar vi oss av med mindre det ytres ønske om annet. Kontakt oss for et konkret tilbud i forhold til dine ønsker.


bilde

bilde

bilde

Småvilt

Rype 
Det tilbys eksklusiv rypejakt i 3 utleieterreng. 2 av disse terrengene ligger i Storgrytdalen. Det ene terrenget er på hele 48.000 daa, mens det andre er på ca. 26.500 daa. Området har en lang historie knyttet til rypejakt og er kjent for relativt høy tetthet av fugl. Som i de fleste fjellområder i Sør-Norge har produksjonen svingt også i våre terreng. I 2023 var dessverre produksjonen på et lavpunkt, og tettheten lå da på 5 ryper pr. km2 før jakt. Det 3. terrenget, Vassbulia, ligger sør for Atnsjøen i Rondane Nasjonalpark. Dette har et areal på ca. 30.000 daa. For å opprettholde bestanden på et høyt nivå, kan det legges det restriksjoner på uttak av antall fugl. NB! For tiden har vi ingen ledige rypeterreng.

Skogsfugl 
Det tilbys eksklusiv skogfugljakt i 11 utleieterreng. Størrelsen på terrengene varierer fra 10-40.000 daa. Terrengene har god blanding av gran og furu, gammelskog og ungskog, myr og bratte skrenter. Skogfuglbestanden svinger en del mellom år, og var i 2023 på et middels til bra nivå. Ved interesse kontakt oss.

Hare 
Det tilbys eksklusiv harejakt i 11 utleieterreng. Størrelsen på terrengene varierer fra 10-40.000 daa. Terrengene har god blanding av gran og furu, gammelskog og ungskog, myr og bratte skrenter. Skogbilveinettet er godt utbygd. Bestanden av hare varierer en del fra år til år. Ved interesse kontakt oss.

- tilrettelagte opplegg/ guiding 
Det kan om ønskelig tilbys tilrettelagt småviltjakt. Kontakt oss for et konkret tilbud i forhold til dine ønsker.

Krav til jegere 
Jegere må kunne dokumentere de offentlige kravene mht. jegeravgift og evt. skyteprøve for storviltjakt. Jaktlag som leier elgjakt hos oss må selv disponere egen godkjent ettersøkshund, eller ha skriftlig avtale med tilgjengelig ekvipasje. Nye elgjegere må oppgi referanser ved ønske om jakt.

All jakt leies fortrinnsvis ut i samband med hytter eller koier.

Share on Facebook

Logg inn