Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

Jakt

Elgjakt

Det leies ut totalt 13 elgterreng med varierende størrelse. Terrengene i Stor-Elvdal kommune ligger i Atneosen og Atndalen Utmarksområder og Sollia Viltstellområde. I Sør-Fron kommune ligger terrenget Vassbulia. Kvotene innen jaktfeltene varierer fra år til år og ut fra jaktfeltets areal, beliggenhet og årlig forventet produksjon. Det finnes alt fra rene skogsterreng til terreng opp mot fjellet.

- beskrivelse av terrengene
Innen Atneosen, øst for Glomma, og Atndalen, vest for Glomma er området inndelt i totalt 8 godt jaktarronderte terreng hovedsakelig i høydelaget 300-800 moh. Det finnes noen topper på over 1000 moh. I Sollia, lengst nordvest i kommunen, er det 4 relativt store godt arronderte terreng i høydelaget 500-1000 moh. Ett av disse er et høyfjellsterreng beliggende mellom 800 og 1200 moh. Terrengene har god blanding av gran og furu, gammelskog og ungskog, myr og bratte skrenter.

Høgfjellsterrenget er lite kupert og har vakt hellende åssider.

Her domineres arealet av fjellbjørkeskog og store vierområdet. Vassbulia i Sør-Fron ligger i høydelaget fra 700-1100 moh. i svakt hellende terrenget fra Atnsjøen og oppover mot snaufjellet. Arealet domineres av lav furuskog med urskogpreg, store og små myrer og fjellbjørkeskog.

- priser
Vi opererer med 2-pris system, der det betales inn en grunnpris på kr. 4.500-5.000,- pr fellingsrett på forhånd. Etter felling betales en pris pr. kg. Kiloprisen er differensiert i forhold til slaktevekten på dyret, der uttak av små dyr premieres prismessig. Gjennomsnittsprisen vil være ca. 90,- pr. kg inkl. mva. Leie av husvære kommer i tillegg.

- tilrettelagte opplegg/guiding
Det kan tilbys ulike former for tilrettelagt elgjakt. Her kan det være som gjestejeger hos et etablert jaktlag eller et eget opplegg for en gruppe gjester med guiding og andretilbud. Jakten vil foregå med postering, løshundjakt og smyg. Slakting og utfrakting av slakt tar vi oss av med mindre det ytres ønske om annet. Kontakt oss for et konkret tilbud i forhold til dine ønsker.

- viltstelltiltak
Hver vinter kjøres det ut mellom 30-60 tonn med rundballer av gras til flere fôringsplasser for elg. Dette for å redusere antall påkjørsler av elg på Rv 3 og Rørosbanen.

bilde

bilde

bilde

bilde

Villreinjakt

Vi selger kort på villreinjakt i 3 forskjellige villreinområder, Rondane Sør, Rondane Nord og Sølnkletten. Kvotene varierer fra år til år, basert på tellinger og beregnet produksjon. 

- priser 
Vi har valgt en 2-prising av villreinjakten innen deler av vårt område. Dette grunnet erfaringer omkring variabel fellingssuksess. Det blir da fakturert en grunnpris på ca. 2/3 av totalpris. Restoppgjør skjer etter felling. For området innen Rondane Sør og Nord er fellingsprosenten årlig meget bra. Her faktureres alt på forhånd.

For 2017 er totalprisen inkl. mva:

Type dyr Pris i kr.inkl. mva
Storbukk 14.000,-
Fritt dyr under 50 kg 6.000-6.500,-
Kalv 1.700,-

- tilrettelagte opplegg / guiding
Det kan tilbys tilrettelagt reinsjakt. Her kan det være alt fra 1 guide pr jeger til 1 kjentmann for en gruppe jegere. Slakting og utfrakting av slakt tar vi oss av med mindre det ytres ønske om annet. Kontakt oss for et konkret tilbud i forhold til dine ønsker.


bilde

bilde

bilde

Småvilt

Rype 
Det tilbys eksklusiv rypejakt i 3 utleieterreng. 2 av disse terrengene ligger i Storgrytdalen. Det ene terrenget er på hele 60.000 daa, mens det andre er på ca. 25.000 daa. Området har en lang historie knyttet til rypejakt og er kjent for relativt høy tetthet av fugl. Som i de fleste andre fjellområder i Sør-Norge var produsjonen i 2015 lav. I 2016 var produskjonen betraktelig bedre og tettheten lå på 20 ryper pr. km2 før jakt. Det 3. terrenget, Vassbulia, ligger sør for Atnsjøen i Rondane Nasjonalpark. Dette har et areal på ca. 30.000 daa. For å opprettholde bestanden på et høyt nivå, legges det restriksjoner på uttak av antall fugl. NB! Pr. tiden har vi ingen ledige rypeterreng.

Skogsfugl 
Det tilbys eksklusiv skogfugljakt i 11 utleieterreng. Størrelsen på terrengene varierer fra 10-40.000 daa. Terrengene har god blanding av gran og furu, gammelskog og ungskog, myr og bratte skrenter. Skogfuglbestanden var i 2016 betraktelig bedre etter et dårlig år i 2015. Ved interesse kontakt oss.

Hare 
Det tilbys eksklusiv harejakt i 11 utleieterreng. Størrelsen på terrengene varierer fra 10-40.000 daa. Terrengene har god blanding av gran og furu, gammelskog og ungskog, myr og bratte skrenter. Skogbilveinettet er godt utbygd. Bestanden av hare varierer en del fra år til år. Ved interesse kontakt oss.

- tilrettelagte opplegg/ guiding 
Det kan om ønskelig tilbys tilrettelagt småviltjakt. Kontakt oss for et konkret tilbud i forhold til dine ønsker.

Krav til jegere 
Jegere må kunne dokumentere de offentlige kravene mht. jegeravgift og evt. skyteprøve for storviltjakt. Jaktlag som leier elgjakt hos oss må selv disponere egen godkjent ettersøkshund, eller ha skriftlig avtale med tilgjengelig ekvipasje. Nye elgjegere må oppgi referanser ved ønske om jakt.

All jakt leies fortrinnsvis ut i samband med hytter eller koier.

Share on Facebook

Logg inn