Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

Skogbruk

Av de totalt 330.000 daa er ca. 126.000 daa produktiv skog. Det hogges årlig mellom 15 - 20.000 m3 tømmer av en tilvekst på ca. 31.900 m3. Av det årlige hogstkvantumet utgjør tynning mellom 3.000 til 5.000 m3. I dag er det stående volumet på ca. 1,15 mill m3. Dette er fordelt på ca. 60 % furu og 40 % gran.

bilde

Avvirkningen foregår i all hovedsak med maskiner. Sagtømmer kjøpes i hovedsak av det lokale sagbruket Moelven Østerdalsbruket, mens massevirket kjøpes av flere aktører.

Hvert år markberedes 3-600 daa med tanke på både planting og naturlig foryngelse. Det plantes fra 50-90.000 granplanter årlig. Ungskogpleie gjøres der det er nødvendig, men pga. elgbeiteproblematikk er det av og til nødvendig å pleie ungskogen på et senere tidspunkt enn det som ansees som optimalt i produksjonssammenheng.

Vern

Det finnes flere verne- eller hensynsområder på eiendommen. Slike arealer utgjør hele 15 % av eiendommens totale areal.

Område

Areal i daa.

Bersvendmyra Naturreservat

3.393

Ledsageren Naturreservat

3.937

Atnsjømyrene Naturreservat

1.294

Kvartærgeologiske verneområder

3.762

Vassbulia (del av Rondane Nasjonalpark)

30.000

Adm.vern/hensynsområder

7.714

Frivillig vern/ Hanestadvola Naturreservat

9.409

MIS-figurer

2.671

SUM

62.180

Sertifisering
Eiendommen har miljøavtale med tømmerkjøpere som igjen følger Norsk PEFC-standard. MIS - registrering ble utført i 2022.

Miljø
Den årlige tilveksten i skogen på eiendommen binder hele 37.000 tonn CO2.


bilde

bilde

bilde

bilde

bilde

bilde

Share on Facebook

Logg inn