Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

Skogbruk

Av de totalt 330.000 daa er ca. 126.000 daa produktiv skog. Det hogges hvert år omkring 20.000 m3 tømmer av en tilvekst på ca. 31.000 m3. Av det årlige hogstkvantumet utgjør tynning mellom 3.000 til 5.000 m3. I dag er det stående volumet på ca. 1 mill m3. Dette er fordelt på ca. 60% furu og 40% gran.

bilde

Avvirkningen foregår i all hovedsak med maskiner. Sagtømmer kjøpes i hovedsak av det lokale sagbruket Moelven Østerdalsbruket, mens massevirket kjøpes av flere aktører.

Hvert år markberedes 3-600 daa med tanke på både planting og naturlig foryngelse. Det plantes fra 40-70.000 granplanter årlig. Ungskogpleie gjøres der det er nødvendig, men pga. elgbeiteproblematikk er det av og til nødvendig å pleie ungskogen på et senere tidspunkt enn det som ansees som optimalt i produksjonssammenheng.

Vern

Det finnes flere verne- eller hensynsområder på eiendommen. Slike arealer utgjør hele 15 % av eiendommens totale areal.

Område

Areal i daa.

Bersvendmyra Naturreservat

3.393

Ledsageren Naturreservat

3.937

Atnsjømyrene Naturreservat

1.294

Kvartærgeologiske verneområder

3.762

Vassbulia (del av Rondane Nasjonalpark)

30.000

Adm.vern/hensynsområder

7.714

Frivillig vern/ Hanestadvola Naturreservat

9.409

MIS-figurer

2.671

SUM

62.180

Sertifisering
Eiendommen har miljøavtale med tømmerkjøpere som igjen følger Norsk PEFC-standard. MIS - registrering ble utført i 2005.

Miljø
Den årlige tilveksten i skogen på eiendommen binder hele 37 millioner kg CO2.


bilde

bilde

bilde

bilde

bilde

bilde

Share on Facebook

Logg inn